Kategorie

eBiuletyn-Newsletter

Regulamin sprzedaży

I. Dane kontaktowe

1. Dane rejestracyjne firmy:

blu(e)sklep Stanisław Bludnik

Długołęka, ul. Liliowa 1

55-095 Mirków

NIP 897-135-32-54

REGON 390929274

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Długołęka nr  672/2010

2. Obsługa sklepu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00

3. Formy kontaktu: adres do korespondencji: 55-095 Mirków, Długołęka, ul. Liliowa 1; e-mail: bluesklep1@gmail.com; tel: 530-930-250 (koszt połączenia zgodny z taryfą właściwego operatora)

4. Konto bankowe: VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. 06 2130 0004 2001 0170 7918 0002

5. Nie udostępniamy opcji: odbiór osobisty.

6. Wszelkie znaki towarowe, zdjęcia oraz opisy zostały wykorzystane w celach informacyjnych i są wyłączną własnością firm dysponujących odpowiednimi prawami. Zdjęcia i opisy są wykorzystane w celu przedstawienia przedmiotu i są własnością odpowiednio: IKEA, Cotton-Wall.

7. Oferujemy artykuły gospodarstwa domowego firmy Ikea.

8. Tynki i akcesoria są dystrybuowane z firmy Cotton-Wall.

9. Strona wykorzystuje pliki cookie.

 

II. Zamówienia

1. Złożenie zamówienia jest podzielone na 4 kroki.

a) Wybranie produktów i włożenie ich do koszyka. W koszyku jest możliwość poprawiania ilości poszczególnych przedmiotów oraz kasowanie przedmiotów z koszyka.

b) Logowanie. Zaloguj się podając potrzebne dane. Oferujemy również zakupy bez logowania. Podaj adres do wysyłki. Zamówienie zostanie zarejestrowane na tych samych zasadach co zamówienie zalogowanego Użytkownika. Jednakże osoba zalogowana ma możliwość podejrzenia historii swojego zamówienia.

Udostępnione przez Kupującego dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania. Sprzedający w celu wywiązania się z umowy przetwarza dane dotyczące imienia (imion), nazwiska, nazwy, adresu do korespondencji - wysyłki, oraz adresu elektronicznego odbiorcy i numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale nie udostępnienie ich Sprzedającemu uniemożliwi realizację umowy. Sprzedający przetwarza dane zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (D. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm. ) oraz Ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

c) Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem sprzedaży i kosztami wysyłki. Wszystkie zapisy regulaminu mogą być negocjowane w indywidualnych ustaleniach pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w ramach obowiązującego przepisów prawa RP. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

d) Potwierdzenie zamówienia i płatność.

 

III. Dostępność towarów

1. Zamówienia są realizowane po potwierdzeniu dostępności towarów i ich ilości przez Obsługę sklepu.

2. W przypadku braku produktu/ów lub właściwej jego ilości zamówienie zostanie zrealizowane częściowo, po uzgodnieniu z Kupującym. W takim przypadku możliwa jest również całkowita rezygnacja z zamówienia. Kwota za brakujące towary zostanie zwrócona przelewem na wskazane konto lub zwrócona w postaci dodatkowego przedmiotu.

3. Zamówienie większej ilości towarów niż wskazuje stan magazynu w naszym sklepie jest możliwe, jedynie po potwierdzeniu wymaganej dostępności przez Sprzedającego. Czas realizacji takiego zamówienia nie powinien ulec przedłużeniu.

 

IV. Pakowanie

1. Produkty wystawione w sklepie są fabrycznie nowe i nieuszkodzone.

2. Przed wysyłką produkt jest sprawdzany czy nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych widocznych bez rozpakowywania przedmiotu.

3. Dokładamy wszelkich starań w należyte opakowanie i zabezpieczenie przedmiotu pamiętając jednocześnie, aby waga samego opakowania nie wpłynęła w sposób znaczący na koszty wysyłki.

 

V. Wysyłka

1. Sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie lub od otrzymania potwierdzenia dokonania zapłaty lub powzięcia wiadomości, że zamówienie będzie płatne przy odbiorze.

2. Wysyłki realizujemy we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku.

3. Do Państwa dyspozycji pozostawiony jest wybór sposobu płatności. Kupujący może dokonać wpłaty bezpośrednio na konto Sprzedającego lub dokonać płatności przy odbiorze korzystając z usługi za pobraniem.

4. Wysyłki realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów oraz kuriera K-EX.

5. Wysyłamy za pobraniem.

6. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

7. Koszt przesyłki dostosowany jest do wagi i gabarytu paczki. Przy zakupie kilku przedmiotów koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie.

8. Wysyłamy za granicę. Koszt wysyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie. Koszty wysyłki automatycznie naliczane do każdego zamówienia dotyczą tylko wysyłki na terenie Polski.

9. Proszę możliwie łączyć zakupy w jedno zamowienie. Przy złożeniu dwóch odrębnych zamówień, do każdego zostanie naliczona osobna opłata za przesyłkę. Proszę o kontakt w takiej sytuacji w celu uściślenia kosztów wysyłki. Zazwyczaj zakupy mieszczą się w jednej przesyłce kurierskiej.

10. Ceny towarów są cenami brutto (zawierają podatek Vat) wyrażone w walucie polskiej (polski złoty). Cena za wysyłkę wyrażona jest w walucie polskiej i zawiera podatek Vat.

11. W jednej przesyłce kurierskiej wysyłamy przedmioty o wadze do 28kg oraz o wymiarach: długość - 80 cm, szerokość - 80 cm, wysokość - 140 cm, przy czym suma wymiarów nie może być większa niż 220 cm.

12.  Cennik wysyłek naszych paczek nadawanych za pośrednictwem Poczty Polskiej podany jest poniżej w tabeli. Podane koszty transpotu dotyczą wysyłki na terenie Polski. Koszt wysyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie.

13. Gabaryty i przedziały wagowe paczek.

Gabary A - to paczka o maksymalnej długości: 60 cm, szerokości: 50 cmi wysokoścci: 30 cm

Gabaryt B - to paczka o maksymalnej długości: 150 cm; przy czym suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość to 300 cm.

 

 

14. W koszcie wysyłki zawarte są koszty transportu, opakowania  i usługa pakowania.

15. W sklepie domyślnie ustawiona jest wysyłka kurierska, ale po kontakcie z Nami możliwa jest wysyłka za pośrednictwem poczty polskiej - zarówno płatność z góry jak i pobranie.

 

VI. Potwierdzenie transakcji

1. Do każdej transakcji wystawiamy paragon.

2. Na życzenie Kupującego wystawiamy faktury Vat.

 

VII. Reklamacje

1. W przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać : pisemnie wysyłając zgłoszenie na adres: 55-095 Mirków, Długołęka, ul. Liliowa 1, lub adres e-mail: bluesklep1@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: 530-930-250 (opłata zgodna z taryfikatorem operatora).
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia.

 „Art. 559. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Art. 561. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
§ 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
§ 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.”;

 

VIII. Zwroty

1. Kupujący, który jest konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
2. Zwrot gotówki nastąpi w terminie do 14 dni na rachunek Kupującego. Termin może ulec wydłużeniu do momentu otrzymania rzeczy  z powrotem. Kupujący otrzymuje zwrot koszt produktu i równowartość najtańszej możliwej opcji oferowanej przez Sprzedającego.

3. Kupujący ponosi koszt zwrotu towaru. Odsyła na swój koszt najtańszą możliwą opcją.

4. Kupujący ma obowiązek odesłania rzeczy na swó koszt w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient może dokonać sprawdzenia rzeczy w zakresie w jakim zrobiłby to w sklepie stacjonarnym.

6. Do odsyłanego towaru proszę załączyć dowód sprzedaży (paragon , faktura).

7. Do przesyłki prosimy dołączyć Formularz zwrotu towaru

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy".
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas firmę Blu(e)sklep Stanisław Bludnik, 55-095 Mirków, Długołęka, ul.Liliowa 1 lub bluesklep1@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub mailem. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Blu(e)sklep Stanisław Bludnik, 55-095 Mirków, Długołęka, ul.Liliowa 1, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;

 

INFORMACJE DODATKOWE

Działamy zgodnie z USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, której przepisy stanowią:

Prawo odstąpienia od umowy
Art. 27.
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
Art. 28.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
(...)
Art. 31. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00zł
Suma 0,00zł

Realizuj zamówienie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę